De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.


Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Op de website van de belastingdienst kunt u lezen dat massage op het werk wordt erkent als arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers. De werkelijke kosten voor de massages worden hierdoor beduidend lager. Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

  • U kunt de massages opnemen in uw arbo-plan.

  • De massages opnemen in de werkkostenregeling.

 

Massage opnemen in uw arbo-plan

U kunt d.m.v. een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. De stoelmassages behoren fiscaal tot de nihilwaardering net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundig onderzoek.
U kunt daardoor de kosten van de massages volledig en onbeperkt opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting, kortom fiscale voordelen.

De enige voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

  • U hebt als werkgever een arboplan.

  • De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan.

  • De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.

  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.

  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

 

 

Massage opnemen in de werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle organisaties verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling is ook de verstrekking van stoelmassages of bedrijfsmassages opgenomen.
In de werkkostenregeling kunt u 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen waaronder stoelmassage. U bent dus gebonden aan het forfait van 1,2%.
Dit in tegenstelling tot voorzieningen opgenomen in uw arbo-plan, waarin u onbeperkt massages kunt aanbieden met maximaal fiscaal voordeel. Het advies is daarom om stoelmassage op te nemen in uw arboplan.

 

 

De werkkostenregeling kent een maximum (1,2% van de totale loonsom). Wanneer u uw medewerkers stoelmassage aanbiedt als onderdeel van een arbo-plan dan valt dit buiten bovengenoemd forfait, waardoor de ruimte van 1,2% ongemoeid blijft. Massage aanbieden vanuit een arbo-plan kent geen maximum en kunt u onbeperkt aanbieden inclusief de fiscale voordelen. De meeste bedrijven maken hier dankbaar gebruik van. 

 

 

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle organisaties verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling is ook de verstrekking van stoelmassages of bedrijfsmassages opgenomen.

 

 Zie voor meer informatie

de http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/werkkostenregeling_wat_u_moet_weten_voor_1januari2015/Massages